Matematik med it

Digitale værktøjer

De digitale værktøjer, der bliver anvendt i projektet Matematik med it, er computer algebra systemer (CAS), dynamiske geometriprogrammer og regneark.

MatematiKan (desktop og online)

Et matematisk skrive- og regneværktøj til alle skoleformer

Programmet er udviklet med versioner til grundskolen, gymnasiet og de videregående uddannelser. Til grundskolen kan man vælge forskellige opsætninger rettet mod begyndertrin, mellemtrin, afsluttende trin, undervisere og en avanceret opsætning. Programmet er på dansk med danske vejledninger og Kom godt i gang-hæfter. Til afleveringer er der avancerede layoutmuligheder. Programmet indeholder data fra naturfag og samfundsfag, der gør det velegnet til afleveringer i denne faggruppe. AI-modulet WolframAlpha er integreret i MatematiKan. Besvarelser kan udveksles mellem online og desktopudgaverne

For at se mere tryk på teksten eller ikonet.

TI-Nspire CAS (desktop)

Programmet indeholder en række applikationer, der kan arbejde sammen, herunder beregningsmodul, grafer, dynamisk geometri, regneark og diagrammer. TI-Nspire CAS indeholder desuden en programmeringsapplikation, Python, og en dataindsamlingsapplikation der bruger sensorer, Vernier DataQuestTM . Programmet er på dansk og indeholder danske vejledninger. Programmet kan både bruges i grundskolen og på gymnasiet. Til TI-Nspire CAS er udarbejdet udvidet dokumentation med vejledende eksempler på dansk til både grundskolen og gymnasiet.

For at se mere tryk på teksten eller ikonet.

Maple (desktop og online)

Maple er udviklet til brug i grundskolen, i gymnasiet og på de videregående uddannelser. Til programmet hører Skolepakken, der, når den er installeret, giver adgang til en række funktioner tilpasset kravene og sprogbrugen i den danske grundskole. Der er en tilsvarende Gymnasiepakke. Til programmet hører en udførlig vejledning samt en række små hæfter, der fokuserer på bestemte dele af målene for matematikundervisningen fx Statistik med Maple og skolepakken. Maple online er ikke fuldt kompatibel med Maple desktop, men udgør ligesom desktopudgaven et fuldt CAS-værktøj.

Geogebra

.

Regneark

.

Danmarks Matematiklærerforening

Forlaget Matematik ApS

Naverland 2, 2600 Glostrup

Email: mat.forlag@dkmat.dk
Tlf. 86 59 60 22
CVR.nr. 30 58 83 12

 

Kontakt

Har du spørgsmål i forbindelse med projektet, kan du sende en mail til:  Forlaget MATEMATIK

Eller du kan kontakte Søs Spahn