Matematik med it

Digitale værktøjer

De digitale værktøjer, der bliver anvendt i projektet Matematik med it, er computer algebra systemer (CAS), dynamiske geometriprogrammer og regneark.

CAS

MatematiKan (desktop og online)

Et matematisk skrive- og regneværktøj til alle skoleformer

Programmet er udviklet med versioner til grundskolen, gymnasiet og de videregående uddannelser. Til grundskolen kan man vælge forskellige opsætninger rettet mod begyndertrin, mellemtrin, afsluttende trin, undervisere og en avanceret opsætning. Programmet er på dansk med danske vejledninger og Kom godt i gang-hæfter. Til afleveringer er der avancerede layoutmuligheder. Programmet indeholder data fra naturfag og samfundsfag, der gør det velegnet til afleveringer i denne faggruppe. AI-modulet WolframAlpha er integreret i MatematiKan. Besvarelser kan udveksles mellem online og desktopudgaverne

Læs mere.

TI-Nspire CAS (desktop)

TI-Nspire CAS er et eksempel på et generelt CAS-program. 

TI-Inspire indeholder alt, hvad du behøver til matematikundervisninge i grundskolen. Softwaren findes til både PC og MAC. ​

Det rummer seks matematikværksteder forbundet via et lager over variabeltildelinger, 
der sikrer at de enkelte værksteder er forbundne med hinanden (interaktivitet) 

Læs mere – inspirationsmaterialer

Maple (desktop og online)

Maple er udviklet til brug i grundskolen, i gymnasiet og på de videregående uddannelser. Til programmet hører Skolepakken, der, når den er installeret, giver adgang til en række funktioner tilpasset kravene og sprogbrugen i den danske grundskole. Der er en tilsvarende Gymnasiepakke. Til programmet hører en udførlig vejledning samt en række små hæfter, der fokuserer på bestemte dele af målene for matematikundervisningen fx Statistik med Maple og skolepakken. Maple online er ikke fuldt kompatibel med Maple desktop, men udgør ligesom desktopudgaven et fuldt CAS-værktøj.

Andre digitale værktøjer

Dynamisk geometri i matematikundervisningen.

Gennem de sidste 20 år er Dynamiske Geometri Systemer (DGS) blevet en del af den digitale værktøjspakke, som de fleste elever møder. De fleste DGS-værktøjer er udviklet til undervisningsbrug og vil erfaringsmæssigt være let for de fleste elever at bruge, da der ofte er ikoner, som viser det enkelte værktøjs funktion.

Læs mere

Regneark i matematikundervisningen

Regneark har været brugt i matematikundervisningen de sidste 30 år, selvom regneark ikke er et værktøj, der er tænkt til brug i undervisningen.

Selvom regneark har været en fast del af undervisningen, viser censorernes indberetninger vedrørende elevernes brug af regneark ved de afsluttende prøver i folkeskolen, at regnearket hovedsageligt er blevet brugt som et skriveredskab og et værktøj til tegning af diagrammer.

Læs mere

Danmarks Matematiklærerforening

Forlaget Matematik ApS

Naverland 2, 2600 Glostrup

Email: mat.forlag@dkmat.dk
Tlf. 86 59 60 22
CVR.nr. 30 58 83 12

 

Kontakt

Har du spørgsmål i forbindelse med projektet, kan du sende en mail til:  Forlaget MATEMATIK

Eller du kan kontakte Søs Spahn