Hjemmesiden Matematik med it er Danmarks Matematiklærerforenings bud på en opkvalificering af matematiklærernes viden om it i matematikundervisningen og hjemsted for eksemplariske materialer, der illustrerer, hvordan it i undervisningen i matematik kan gennemføres.

It (EDB) har siden 1993 været et obligatorisk emne i folkeskolen med det sigte, at it blev integreret i fagene. I faghæftet fra 1993 blev it beskrevet som en kulturteknik, der udvidede og supplerede de klassiske kulturteknikker: Læsning, skrivning, regning (matematik) og i senere faghæfter også fremmedsprog og det internationale udblik.

Matematisk dannelse kan derfor ikke i dag forstås uden it-faglige aspekter. Matematik med it giver eksempler på, hvordan it kan indgå i undervisningen, så elevernes matematikforståelse bliver øget.

På denne hjemmeside ligger en række gratis materialer, mens andre er betalingsmaterialer.

 

Basismaterialet består af grundbogen Matematik med it til lærerne med en række baggrundsartikler, der behandler mange didaktiske, metodiske og filosofiske aspekter af undervisning i matematik med it, og som eksemplificerer, hvordan bestemte typer undervisning kan øge elevernes forståelse af matematiske tankegange.

Desuden består det grundlæggende materiale af elevbøger med tilhørende lærervejledninger, der gennem eksemplariske temaer, som dækker hele spektret fra begynderundervisning til de afsluttende trin i grundskolen, er nødvendige praksisrelaterede opfølgninger af teorien i grundbogen

 

Du kan købe bogen her

 

Danmarks Matematiklærerforening

Forlaget Matematik ApS

Naverland 2, 2600 Glostrup

Email: mat.forlag@dkmat.dk
Tlf. 86 59 60 22
CVR.nr. 30 58 83 12

 

Kontakt

Har du spørgsmål i forbindelse med projektet, kan du sende en mail til:  Forlaget MATEMATIK

Eller du kan kontakte Søs Spahn