Projektets formål er at opkvalificere matematiklærere og matematikvejledere i brugen af digitale værktøjer på alle trin.

Vi udforskede sammen de potentialer og udfordringer, der ligger i brugen af digitale værktøjer i en procesorienteret matematikundervisning.

Projektet gennemførtes med en konferencedag og seks netværksmøder à tre timers varighed.

Projektet satte bl.a. fokus på:

  • Hvilke potentialer har brugen af CAS i matematikundervisningen?
  • Hvilke didaktiske pointer er der, når vi arbejder med CAS i vores undervisning?
  • Hvordan kan CAS støtte en undersøgende og eksperimenterende matematikundervisning?
  • Er der særlige faldgruber eller misopfattelser

Nyt projekt: Videreførsel af Matematik med it i Gladsaxe kommune. Læs mere her