Lav ligninger

Denne opgave er til mellemtrinnet. Hvor mange ligninger kan du lave, hvor løsningen er x= 10? Udfordringsopgave: Du kan vælge nogle af udfordringerne herunder, og undersøge, om du kan lave ligninger, hvor løsningen er x=10, men som samtidig opfylder nogle af punkterne...

Sodavandsfabrikken

Et bryggeri har i depoterne A og B henholdsvis 10000 og 4000 rammer dåsesodavend. Disse rammer skal fordeles på to andre depoter, P og Q, således at 8500 kasser skal oplagres i P og resten i Q. Transporten pr ramme på ruterne AP, AQ, BP og BQ koster henholdsvis 5 kr.,...

Hvordan kan vi beskrive højde?

Denne opgave er til mellemtrinnet. Freya er 12 centimeter højere end Asta. Asta er h centimeter høj. Hvad kan vi sige om Freyas højde? Udfordringsopgave: Beskriv din egen højde ud fra en af dine klassekammerater, som er enten højere eller lavere end dig. Din kammerats...