Matematik med it – Gladsaxe

Matematik med it – Gladsaxe

I skoleåret 2018/19 arbejder Gladsaxe Kommune og Danmarks Matematiklærerforening sammen om projektet: Matematik med it – særligt fokus på CAS.

Matematik med it er en videreførelse af et tidligere projekt med samme navn. Projektets formål er efteruddannelse af matematiklærerne i grundskolen.

I forbindelse med det første projekt udgav Danmarks Matematiklærerforening grundbogen Matematik med it, som i otte artikler beskriver forskellige aspekter ved brug af it i matematikundervisningen.

Til anden del af projektet, som Gladsaxe Kommune står for med støtte fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, hører Matematik med it elevbog 1 og Matematik med it elevbog 2 med tilhørende lærervejledninger, som er udviklet af Danmarks Matematiklærerforening.
Denne del af projektet viderefører efteruddannelsen gennem to elevbøger, der indeholder eksemplariske undervisningsforløb med brug af it-værktøjer og de to lærervejledninger, der indeholder didaktiske og metodiske overvejelser. Bøgerne dækker mellemtrin og ældste trin i grundskolen.