Projektets formål er efteruddannelse af matematiklærerne i grundskolen.

I forbindelse med det første projekt udgav Danmarks Matematiklærerforening grundbogen Matematik med it, som i otte artikler beskriver forskellige aspekter ved brug af it i matematikundervisningen.

Til anden del af projektet, som Gladsaxe Kommune står for med støtte fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, hører Matematik med it elevbog 1 og Matematik med it elevbog 2 med tilhørende lærervejledninger, som er udviklet af Danmarks Matematiklærerforening.
Denne del af projektet viderefører efteruddannelsen gennem to elevbøger, der indeholder eksemplariske undervisningsforløb med brug af it-værktøjer og de to lærervejledninger, der indeholder didaktiske og metodiske overvejelser. Bøgerne dækker mellemtrin og ældste trin i grundskolen.

CAS projektet 2016-17

 

Sponsor

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Danmarks Matematiklærerforening

Forlaget Matematik ApS

 

Kontakt

Har du spørgsmål i forbindelse med projektet, kan du sende en mail til:  Forlaget MATEMATIK

Eller du kan kontakte Søs Spahn