Matematik med it

Blog indlæg

MatematiKan Online – kom godt i gang

Hvorfor MatematiKan Online? Da mine elever i 7. klasse skulle i gang med at arbejde med et CAS-program, havde eleverne ikke egne PC’er og derfor var det oplagt at starte med MatematiKan Online. Selvom der er enkelte funktionaliteter fra desktop programmet, som ikke er...

læs mere

CAS på iPad

I dette blogindlæg, vil jeg tage jer med på en rundtur i, hvilke muligheder de skoler, som står med iPad som digitalt værktøj, har for at bruge CAS. Jeg har fået mange henvendelser fra lærere, skoler og enkelte kommuner, som står med nogle udfordringer i at finde et...

læs mere

CAS – hvilken box er i spil?

Dette blogindlæg er tænkt som et oplæg til diskussion om CAS som redskab i matematikundervisningen. Udgangspunktet er en artikel af Keith Nabb, som blev udleveret som forberedelsesmateriale til eksamen på læreruddannelsen sommeren 2013. Artiklen er siden bragt i MONA...

læs mere

Lav ligninger

Denne opgave er til mellemtrinnet. Hvor mange ligninger kan du lave, hvor løsningen er x= 10? Udfordringsopgave: Du kan vælge nogle af udfordringerne herunder, og undersøge, om du kan lave ligninger, hvor løsningen er x=10, men som samtidig opfylder nogle af punkterne...

læs mere

Sodavandsfabrikken

Et bryggeri har i depoterne A og B henholdsvis 10000 og 4000 rammer dåsesodavend. Disse rammer skal fordeles på to andre depoter, P og Q, således at 8500 kasser skal oplagres i P og resten i Q. Transporten pr ramme på ruterne AP, AQ, BP og BQ koster henholdsvis 5 kr.,...

læs mere

Rektangel med algebra

Denne opgave er til udskolingen Et rektangel har længde- og breddemål, som du kan se på tegningen. Opstil et udtryk, som beskriver rektanglets omkreds. Opstil et udtryk, som beskriver rektanglets areal. Udfordringsopgave: Tegn en geometrisk figur, som har...

læs mere

Aberne i træerne

Denne opgave er til indskolingen. Der sidder 7 aber i to træer. Lav så mange løsninger som du kan, der viser, hvor mange aber, der er i hvert af de to træer. Udfordringsopgave: Skriv, hvor mange aber, der er træ nr. 2, hvis der sidder k aber i træ nr....

læs mere

Hvordan kan vi beskrive højde?

Denne opgave er til mellemtrinnet. Freya er 12 centimeter højere end Asta. Asta er h centimeter høj. Hvad kan vi sige om Freyas højde? Udfordringsopgave: Beskriv din egen højde ud fra en af dine klassekammerater, som er enten højere eller lavere end dig. Din kammerats...

læs mere

Sponsor

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Danmarks Matematiklærerforening

Forlaget Matematik ApS

 

Kontakt

Har du spørgsmål i forbindelse med projektet, kan du sende en mail til:  Forlaget MATEMATIK

Eller du kan kontakte Søs Spahn