Hvorfor MatematiKan Online?

Da mine elever i 7. klasse skulle i gang med at arbejde med et CAS-program, havde eleverne ikke egne PC’er og derfor var det oplagt at starte med MatematiKan Online. Selvom der er enkelte funktionaliteter fra desktop programmet, som ikke er tilgængelige i MatematiKan Online, er det en rigtig god måde at lære programmet at kende, hvis eleverne ikke har egne PC’er. Hvis nogle elever i klassen har sin egen PC med i skole hjemmefra er det også muligt at skifte imellem de to versioner af programmet.

Det gode ved MatematiKan Online er, at mange elever i forvejen er vant til at arbejde i programmer i en browser (fx Word Online). Deres filer gemmes automatisk og hvis de logger på med deres bruger på en ny PC næste time, så har de stadig adgang til alle deres filer – alt sammen noget mine elever lige skulle vænne sig til, da vi senere overgik til desktop-versionen.

Første gang

Når eleverne først får logget på, møder de denne startskærm. Her har de et overblik over deres filer og de kan oprette en ny notebook til fx noter eller en aflevering. Hver gang man åbner en fil, bliver den åbnet i en ny fane i browseren. Det er vigtigt at huske at navngive nye filer, ellers kan de tilsyneladende forsvinde. De kan dog typisk findes igen, hvis man klikker på menu-knappen (de tre vandrette streger øverst i sidebaren til højre) og derefter vælger ”Unnamed”.

Når eleverne opretter en ny notebook kan de med det samme begynde at bruge de danske funktioner, som er tilgængelige, som fx ”løsLigning”

Aktivér menu med kommando-knapper

For nogle elever – enten hvis de er yngre eller måske ordblinde – kan det være rart at aktivere den tilgængelige menu, hvor eleverne kan indsætte kommandoer ved hjælp af knapper. Første gang eleverne skal aktivere denne menu skal de i et tomt dokument skrive kommandoen ”hentSkabelon” og trykke [Shift] + [Enter]

Der vil nu dukke et lille vindue op midt på skærmen med menuen.

Derefter skal de trykke på knappen der ligner en firkant med en pil ud af (”Open in a new Tab”)

Nu åbnes en ny fane, hvor menuen er forankret øverst i notebooken.

Eleverne kan nu bruge knapperne i menuen til at indsætte kommandoer. Hvis de fx trykker på ”x2”-knappen, bliver kommandoen ”kvadrat[  ]” automatisk tastet ind i en regnecelle, hvorefter de kan skrive et tal inde i de firkantede parenteser og trykke [Shift] + [Enter] for at fuldføre beregningen.

Deling af filer med elever

Du kan dele MatematiKan-filer med dine elever der, hvor du plejer at dele filer – fx i Microsoft Teams. Filtypen hedder ”.nb” og man downloader en fil fra MatematiKan Online ved at trykke på ”File” -> ”Download”.

Når eleverne skal åbne en fil, som du har delt med dem, skal de downloade filen på deres computer, åbne MatematiKan Online i deres browser og trykke på knappen med en pil, der peger opad (”Upload File(s)”). Det kan være godt lige at understrege overfor eleverne, at deres PC måske brokker sig, hvis de prøver at åbne filen direkte, efter de har downloadet den. Det kræver nemlig at man har MatematiKan desktop installeret på computeren.

Personligt synes jeg det var rart at have desktop-versionen installeret på min egen PC, da jeg synes det er en lille smule mere behageligt at arbejde i, når man er blevet fortrolig med MatematiKan. Så kunne jeg udarbejde skabeloner og arbejdsark til eleverne og derefter dele dem med klassen.

Fx kan denne skabelon bruges, til når de skal opsætte en skriftlig aflevering. Her har jeg altså sat overskrifter, underoverskrifter, tekst- og regneceller samt tekstbokse til facit op til dem. Nogle elever synes måske det er rarere at få lov til selv at lave deres opsætning – for andre elever kan det være en hjælp til at komme i gang, hvis de ellers synes at MatematiKan er lidt svært at vænne sig til i starten.

Gemme som .pdf

Hvis eleverne fx skal printe deres dokument og aflevere det (nogle lærere synes jo stadig bedst om at rette i hånden!), så kan de gemme deres fil som en pdf ved at trykke på ”File” -> ”Print to PDF”. Det åbner en ny fane med pdf-filen, hvorefter eleverne kan gemme filen eller printe den direkte.

Arbejdsark

Du kan udarbejde dine egne arbejdsark med opgaverne, som eleverne derefter skal udfylde. Det kan være givet som en opgave de efterfølgende skal aflevere, eller opgaver, som oplæg til en fælles snak i klassen. Et eksempel på sådan et arbejdsark er dette om lighedstegn i MatematiKan.

For mere hjælp til at komme i gang med MatematiKan, kan jeg anbefale instruksionsvideoerne her: https://matematikan.dk/matematikan-hjaelp/ da de fleste af disse også er relevante for MatematiKan Online.