Denne opgave er til mellemtrinnet.

preview_colourbox7751497

Hvor mange ligninger kan du lave, hvor løsningen er x= 10?

Udfordringsopgave:
Du kan vælge nogle af udfordringerne herunder, og undersøge, om du kan lave ligninger, hvor løsningen er x=10, men som samtidig opfylder nogle af punkterne herunder.

-Hvis tallet 13 skal være med

-Hvis du skal bruge addition

-Hvis du skan bruge subtraktion

-Hvis der skal være x på begge sider af lighedstegnet

-Find selv på en udfordring til din ligning.