soda

Et bryggeri har i depoterne A og B henholdsvis 10000 og 4000 rammer dåsesodavend. Disse rammer skal fordeles på to andre depoter, P og Q, således at 8500 kasser skal oplagres i P og resten i Q. Transporten pr ramme på ruterne AP, AQ, BP og BQ koster henholdsvis 5 kr., 12 kr., 3 kr. og 4 kr. Find den billigst mulige transportplan.

Hints til løsning af opgaven

  1. Brug x som variabel til at udtrykke, hvor mange kasser, der skal transporteres på de enkelte ruter
  2. Opstil et udtryk for den samlede pris udtrykt ved x
  3. Hvilke betingelser må du stille til antallet af kasser på de enkelte ruter?
  4. Kig grundigt på det grafiske billede af prisgrafen, og du har svaret