I dette blogindlæg vil jeg gerne tage jer med en tur rundt i TPACK-modellens verden.
I kan læse mere om TPACK her http://tpack.org/

TPACK står for Technological, Pedagogical And Content Knowledge. I præsentationen af modellen er valgt den danske oversættelse : TPFV.

Teknologisk,
Pædagogisk,
Fagfaglig,
Viden

  • Teknologi – læringsteknologier bredt: f.eks. IWB, Web 2.0 tjenester, søgemaskiner, tablets, smartphones, robotter, apps, GPS m.m.
  • Pædagogik (og didaktik) – viden om læring, dannelse, planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning.
  • Fagfaglig – Viden om fagets indhold, centrale kundskabs- og færdighedsområder.

Når matematiklæreren skal planlægge sin undervisning med inddragelse af it, kræver det kendskab til alle tre elementer. Hvis it skal inddrages succesfuldt kræver det, at eleverne rent faktisk lærer mere af undervisningen, end de ville gøre uden it, men også at eleverne udvikler kompetencer, som betragtes som betydningsfulde i det 21. århundrede.

De tre elementer smelter sammen til TPACK modellen som det fremgår herunder:

 

Kort gennemgang

Her en kort gennemgang af modellens 4 snitflader: PFV, TFV, TPV og TPFV:

TFV – teknologisk, fagfaglig viden er viden om, hvordan fagligt indhold kan ændres og repræsenteres, når det digitaliseres. Viden om hvad f.eks. dynamiske fagprogrammer, hypertekster, simulationer og multimodale tekster gør ved indholdet. Undervisere skal ikke blot have viden om fagets indhold, men også viden om hvordan teknologi kan skabe nye måder at undervise i, bearbejde og repræsentere et givent indhold.

Eksempel:
Viden om hvordan et CAS-værktøj i matematik kan bruges til at forstå ligningsløsning på helt nye måder, hvor eleverne eksperimenterer med og reflekterer over egne, selvstændige, visuelle løsningsforslag og bevisførelser.
Eller viden om at tjenesten “Screencastify” installeret i Chromebrowseren, kan være med til at forbedre elevernes kommunikationskompetence i matematik, fordi deres sproglige opmærksomhed skærpes, når de hører/ser sig selv forklare matematik, og fordi de har mulighed for at gense deres skærmoptagelser.

PFV – pædagogisk, fagfaglig viden er viden om, hvilke undervisningstilgange og strategier der passer bedst til indholdet. Det er er også viden om pædagogiske og didaktiske teoriers anvendelighed i forhold til indhold, viden om elevernes forudsætninger, viden om hvad der ofte er svært at lære, viden om hvordan indholdet skal struktureres m.m.

Eksempel:
Viden om hvordan elever udvikler talforståelse og regnestrategier, og hvordan vi i undervisningen kan støtte elevernes udvikling af talforståelse og regnestrategier, ved at lade dem møde hinandens tænkning om begreberne. Vi kan lade dem afprøve hinandens regnestrategier, og vi kan give plads til alles forskellige måder at tænke på. På den måde udvikler vi et klassefællesskab som motiverer til læring.

TPV – teknologisk pædagogisk viden – viden om hvordan teknologi kan understøtte pædagogiske og didaktiske modeller. Viden om hvordan teknologi kan kvalificere forskellige arbejdsformer, kollaborative læringsscenarier, videndeling, projekt- og procesorienteret læring og fremme elevernes refleksion over egen læreproces.

Eksempel:
Viden om hvordan sociale, kollaborative og kommunikative værktøjer som f.eks. Google docs, Springpad, Twitter, Edistorm, Kidblog og Diigo kan kvalificere en projektpædagogik i forhold til at skabe rum for kommunikation og samarbejde på tværs af landegrænser og facilitere elevernes refleksion over egen læring.

TPFV – teknologisk, pædagogisk, fagfaglig viden. I hjertet af modellen er alle vidensområder sammentænkt og spiller gensidigt sammen. Succesfuld integration af teknologi foregår her.

Det interessante vi kan bruge TPACK-modellen til er i min optik, at gøre den til refleksionsramme, når vi tænker it ind i vores undervisning. Hvad ligger der i snitfladerne mellem fagfaglig viden, teknologisk viden og pædagogisk viden, og hvilke potentialer kan vi finde i det sweetspot, der er midt i modellen? Hvordan kan vi få det til udtryk i vores undervisning? Og hvordan spiller det 21. århundredes læringskompetencer ind?

Vi vil meget gerne høre om jeres refleksioner omkring TPACK, så del endelig jeres erfaringer eller kommentarer her på bloggen.