Indlæg

Lav ligninger

Denne opgave er til mellemtrinnet.

preview_colourbox7751497

Hvor mange ligninger kan du lave, hvor løsningen er x= 10?

Udfordringsopgave:
Du kan vælge nogle af udfordringerne herunder, og undersøge, om du kan lave ligninger, hvor løsningen er x=10, men som samtidig opfylder nogle af punkterne herunder.

-Hvis tallet 13 skal være med

-Hvis du skal bruge addition

-Hvis du skan bruge subtraktion

-Hvis der skal være x på begge sider af lighedstegnet

-Find selv på en udfordring til din ligning.

Sodavandsfabrikken

soda

Et bryggeri har i depoterne A og B henholdsvis 10000 og 4000 rammer dåsesodavend. Disse rammer skal fordeles på to andre depoter, P og Q, således at 8500 kasser skal oplagres i P og resten i Q. Transporten pr ramme på ruterne AP, AQ, BP og BQ koster henholdsvis 5 kr., 12 kr., 3 kr. og 4 kr. Find den billigst mulige transportplan.

Hints til løsning af opgaven

  1. Brug x som variabel til at udtrykke, hvor mange kasser, der skal transporteres på de enkelte ruter
  2. Opstil et udtryk for den samlede pris udtrykt ved x
  3. Hvilke betingelser må du stille til antallet af kasser på de enkelte ruter?
  4. Kig grundigt på det grafiske billede af prisgrafen, og du har svaret

Hvordan kan vi beskrive højde?

Denne opgave er til mellemtrinnet.
preview_colourbox7686388

Freya er 12 centimeter højere end Asta. Asta er h centimeter høj.
Hvad kan vi sige om Freyas højde?

Udfordringsopgave:
Beskriv din egen højde ud fra en af dine klassekammerater, som er enten højere eller lavere end dig. Din kammerats højde kalder du h.