Afslutning og overblik

Matematikundervisning er ikke en hvilken som helst undervisning. Det er undervisning med et bestemt formål, nemlig at eleverne bliver matematisk kompetente. Fra politisk hold udmøntes forventningerne i “Fælles Mål”. Hovedtemaet i artiklen vedrører lærerens bestræbelser på at vurdere, hvornår og hvordan forventningerne bliver opfyldt. Spørgsmålet er, hvordan læreren bedst og lettest kan afdække elevernes kompetencer, så lærerens muligheder for at tilrettelægge en undervisning, der udvikler dem, fremmes.

I kapitlet behandles dette spørgsmål med særligt henblik på de forandringer, som følger i kølvandet på den igangværende digitaliseringsindsats i tilknytning til matematikundervisningen.

Klik HER for at hente Kapitel 8.