Hvad taler vi om, når vi taler om it i matematikundervisningen?

I dette kapitel indkredses diskussionen om it’s rolle i matematikundervisning. Der beskrive dels hvilke roller it og teknologi indtager i matematikundervisningen, og dels ridses de store træk op i de sidste 30 års forskning inden for feltet. De vigtigste diskussioner beskrives af, hvordan og hvor meget it skal bruges i matematikundervisningen. Diskussionen kan betragtes som omhandlende tre objekter og tre spørgsmål. Objekterne, som er fremhævet er

1. it og matematik,
2. it og matematiklæring og
3. it og matematikundervisning.

Spørgsmålene har med (a) demarkation, (b) mål og midler og (c) progressiv versus traditionel matematikundervisning at gøre. Formålet med kapitlet er at bidrage med mere klarhed omkring, hvad vi diskuterer, når vi taler om it i matematikundervisningen og dermed undgå, at vi forfalder til at diskutere for og imod brug af it i matematikundervisningen.

Klik HER for at hente Kapitel 7.