CAS eller Ka-Selv

Mange, især nylige, stor-skala undersøgelser af (lærings)udbyttet ved anvendelse af it i undervisningen, både generelt og i matematik, synes at tyde på, at gevinsten ikke står mål med indsatsen. Faktisk er nogle af konklusionerne, at it i bedste fald ikke gør nogen skade. Heroverfor står talrige beretninger, fra videnskabelige til kollegiale, om succesfulde forløb baseret på afgørende inddragelse af digitale teknikker – meget ofte af ‘cutting-edge’ lærere. En umiddelbar konklusion er, at det ikke handler om hvor meget, men om hvordan og af hvem. Danmark er kun overgået af Australien, når indsatsen gøres op i elevtid ifølge en nylig OECD-rapport. Der findes ikke mange undersø- gelser af, hvilke beslutninger almindelige lærere tager om anvendelse, og hvad rationalet er for sådanne beslutninger. Så hvordan? og af hvem? er ret ubesvarede spørgsmål.

I dette kapitel fremsættes nogle betragtninger om, hvad kernen i sådanne beslutninger er og give nogle eksempler på, hvordan de – enten udtalte, skjulte eller slet og ret ubevidste – manifester sig, ofte i form af skal-skal ikke. Sådanne eksempler kan dels klargøre ens eget dilemma, dels danne udgangspunkt for nye eller ændrede undervisningsdesign.

Klik HER for at hente Kapitel 6.