Undervisningsdifferentiering

I Danmark har vi en udelt enhedsskole, hvor der ikke længere foretages permanente niveaudelinger af eleverne. Dette indebærer, at undervisningen skal tilgodese alle elever dér, hvor de hver især er. Det understreges, at det ikke ensbetydende med generelt individualiseret undervisning, men skal vurderes som undervisning, der skal tilgodese alle elever i fællesskabets ramme. Hvilke overvejelser er derfor væsentlige at gøre sig, når matematikundervisningen skal tilrettelægges ud fra disse overordnede kriterier? Artiklen vil komme ind på nogle af disse overordnede overvejelser.

Klik HER for at hente Kapitel 5.

Klik HER for at hente Noter & Bilag.