Digitale værktøjer i matematikundervisningen

I Fælles Mål indgår digitale værktøjer som en fast del af adskillige mål, lige fra målbeskrivelser af de matematiske kompetencer til målbeskrivelser af de specifikke stofområder. Hvad dækker disse digitale værktøjer over i matematikundervisningen?

Udover en række specifikke værktøjer nævner Fælles Mål også produktions-/kommunikationsværktøjer. Brug af digitale værktøjer omtales i Fælles Mål, i læseplanen og i de tværgående afsnit om it og medier. Der er derfor ikke tvivl om, at de skal bruges. Kapitlet belyser mulige begrundelser for brug af digitale værktøjer i undervisningen, samt hvilke overvejelser fagteams kan gøre sig, ved indkøb af programmer.

Undervejs i artiklen og til sidst er der en række refleksionsspørgsmål til læseren. Det er spørgsmål, som det kan være konstruktivt at drøfte i fagteamet eller i en gruppe af matematiklærere, som vil se nærmere på digitale værktøjer i undervisningen og i egen praksis.

Klik HER for at hente Kapitel 3.